CNC апкан преса

Најсовремена компјутерска технологија со која и сложените виткања не се никаков проблем, за парчињата лим да го добијат потребнот финален изглед.

  • 2500 x 80t
  • 3000 x 120t