Линија за одмастување

За совршен изглед на вашите производи, вршиме линиско миење и чисти одат во процесот на електростатско фарбање.