Фибер ласер

Најсовремена компјутерска технологија, која нуди висок квалитет, прецизност и брзина при сечење на разни видови на лим.

 

Максимална дебелина на лимови челик инокс алуминиум бакар месинг
  до 12mm до 5mm до 5mm до 2mm до 2mm